Konut SigortasıGüvencenizdir

Konut Paket Sigortası ve Site Paket Sigortası

 

 1. 1. Şirketimizin satışa sunduğu "Konut Paket Sigortası ve Site Paket Sigortası”nın teminat kapsamı nedir?

 2. Yangın, Yıldırım, İnfilak, Duman, Deprem, Yer Kayması, Kar Ağırlığı, Fırtına, Her Türlü Su Baskını, Taşıt Çarpması (Kara – Hava – Deniz), Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör, Hırsızlık, Cam Kırılması, Makine Kırılması, Emniyeti Suiistimal, Taşınan Para, Hukuksal Koruma, Yangın İnfilak Mali Sorumluluğu, İşveren Mali Sorumluluk, 3. Şahıslara Karşı Sorumluluk, Asansör Mali Sorumluluk, İzolasyon Eksikliğinden Kaynaklanan Hasarlar, Enkaz Kaldırma Masrafları, Bahçe Ağaçları ve Süs Bitkileri, Akkonut Yardım, Acil Tıbbi Yardım

 3. 2. Kapsamdaki bina tanımı nedir?

 4. Sitenin ve/veya apartmanın ortak mülkiyetinde bulunan ve ana gayrimenkulü oluşturan dükkan, kafeteryalar, spor ve diğer sosyal amaçlı kulüp binaları ile bunlara ait tüm kapalı mekanlar ile merdiven, merdiven boşlukları, asansör boşlukları ve makineleri, kazan dairesi ve makineleri, bina içinde kat sahiplerine ait olan kısımlar dışında kalan holler, sahanlıklar, garaj ve bahçıvan eklentileri bahçe avlu ve çevre duvarları, sabit yüzme ve süs havuzları ve sarnıçlar, çatı malzemeleri, bacalar, su olukları, temeller, istinat duvarları, rıhtımlar, teraslar, iskeleler ve bina dışındaki heykeller, binaların üzerinde bulunan anten, paratoner, güneş enerjisi, cihazlar ve benzeri binayı tamamlayan her şey bu kapsamdadır.

 5. 3. Kapsamdaki demirbaş tanımı nedir?

 6. Dış ve iç duvarları ile taban ve tavanları beton, taş, tuğla gibi yanmaz malzeme ile yapılmış tam kagir olarak tanımlanan site ve/veya aparman içersinde kullanılan ve kat sahipleri kurulu adına mülkiyeti site yönetimine ait olan, site ve/veya apartman içerisinde kullanılan bina teminatı içersinde yer almayan sabit ya da taşınabilir, elektrikli veya mekanik araç ve gereçler ile site ve/veya apartman demirbaş defterine kayıtlı ve burada zikredilmeyen diğer araç ve ekipmanlardır. (Her türlü motorlu taşıtlar, karavanlar ve bunların aksesuar ve yedekleri ile canlı hayvanlar demirbaş kapsamına girmez)

 7. 4. Taşınan para teminatı hangi durumlarda oluşan hasarları karşılar?

 8. - Üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit veya zor kullanılarak yapılan gasp ve hırsızlık.
  - Herhangi bir araç ve nakli sırasında aracın kazaya uğraması veya yanması sonucu kayıp ve hırsızlık.
  - Nakil esnasında ani ve dış sebepler neticesinde oluşan kayıplar.

 9. 5. Makine kırılması teminatı neleri karşılar?

 10. İmal edilmiş ya da montajı yapılıp deneme dönemi tamamlanmış olan makine ve tesisatın, buhar ve gaz motorlarının, pompaların, hava kompresörlerinin çalışması sırasında hasara uğraması ya da bulundukları yerde dururken, temizlenirken, revizyonları yapılırken ve yerleri değiştirilirken beklenmedik bir etkiyle zarar görmeleri güvence altındadır.

 11. 6. Makine kırılması ve elektronik cihaz sigortaları için dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

 12. - Makinelerin / elektronik cihazların demirbaş defterinde kayıtları olması gereklidir.
  - 15 yaşından büyük her türlü makine teminat haricidir.
  - Sigorta bedeli olarak ikame bedeli (aynı model ve markanın yenisinin satış bedeli) gösterilmelidir.
  - Sigortalı kıymetlerin normal işlemesinden ve kullanılmasından doğan aşınma ve yıpranmalardan veya çürüme, paslanma, korozyon ve oksidasyondan, buhar kazanlarında kireçlenme ve çamurlanmadan işletmede doğrudan doğruya meydana gelen etkilerden, atmosferik vs. şartların verdiği tedrici bozulmamalar teminata dâhil değildir.
  - Belli bir süre kullanım sonrası aşınma sonucu değişmesi gereken ömürlü parçalar (sigorta, conta, kayış, rulman vs) ile sarf malzemeleri ile ilgili teminata dâhil değildir.

 13. 7. Üçüncü şahıs sorumluluk teminatları kapsamına dahil edilmiş durumlar nelerdir?

 14. Bina içi ve/veya bina dışı ortak alanların bakımsızlığa bağlı olarak doğabilecek bedeni ve maddi zararlar itibariyle apartman yönetimin sorumluluğu kapsamında;
  - Binaya ait veya monte edilmiş olan parçaların düşmesi
  - Kalorifer dairesi
  - Merdiven ve merdiven boşlukları
  - Bahçe (otoparkta meydana gelebilecek çarpma çarpılma olayları neticesinde araçlara gelebilecek zararlar teminat haricidir)
  - Antenlerin ve güneş kolektörlerinin vereceği zararlar
  - Ortak kullanım alanında bulunan sıhhi ve elektrik tesisatın sakinlere verebileceği zararlar
  - Kullanıma sunulan depo ve/veya hidrofor suyuna bağlı olarak doğabilecek zehirlenmeler teminata dâhildir.

 15. 8. Üçüncü şahıs teminatının içerisinde bulunan kalorifer kazanının infilakı hangi hasarları karşılar?

 16. Kalorifer kazanının infilakı neticesinde doğan zararlara bağlı olarak apartman sakinlerinin karşı karşıya kalabileceği en çok 3 ayla sınırlı ve 5 gün muafiyet süresi olmak üzere ek ısınma masrafları (daire başına aylık 100 TL) ve ek kira masrafları (daire başına aylık 350 TL)teminata dahildir.

 17. 9. Üçüncü şahıslara karşı sorumluluk muafiyet ve istisnaları nelerdir?

 18. Canlı bitkiler ve canlı hayvanlar ile inşaat/montaj/tadilat/dekorasyon çalışması nedeniyle meydana gelen hasarlar teminat haricidir.
  Her bir maddi zararda minimum 250 TL hasarın %10 u oranında muafiyet uygulanır.

 19. 10. Acil sağlık hizmeti teminatı neleri karşılar?

 20. Bu Hizmet; Acil Sağlık Hizmetleri, Acil Kara Ambulans Hizmeti, Acil Hekim Hizmeti, İlaç ve Sarf Malzemesi ve Medikal Bilgi Köprüsü hizmetinden oluşmaktadır.
  Bu hizmetten, acil durumun sigortalı konutta gerçekleşmesi durumunda konutta bulunanların tamamı, (misafirler dahil) acil durumun konut dışında gerçekleşmesi durumunda ise poliçe sahibi yararlanır.